Connect with us
More Posts

คลังเก็บ

เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

คำถามที่พบบ่อย

Solar cells หรือ โซล่าเซลล์ คืออะไร

โซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสามารถแปลงพลังงานแสงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ภายในเซมิคอนดักเตอร์โดยการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนภายในเซมิคอนดักเตอร์ และทำการรวบรวบประจุเหล่านั้นมาเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ทำไม โซล่าเซลล์ ถึงเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้

ภายใน โซล่าเซลล์ ประกอบด้วยเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมาก ที่จะทำงานเมื่อได้รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยจะทำการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างแผนภายในเซมิคอนดักเตอร์ และทำการดึงประจุต่างๆ เหล่านั้นมาที่ตัวรวมประจุ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

ทำไมต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานสะอาดที่มีการใช้มากเป็นลำดับต้นๆ ของโลก เพราะความสามารถเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ้ด้วยระบบต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และด้วยต้นทุนในปัจจุบันที่ลดลงมาจากการแข่งขันของระบบทำให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมในการใช้งาน

เลือกใช้ระบบ โซล่าเซลล์ อย่างไง

ระบบ โซล่าเซลล์ นั้นมีอยู่มากมาย และทั้งหมดนั้นหากจะให้เลือกคงต้องพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้ก่อน เพราะว่าระบบต่างๆ นั้นมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้า และการสำรองไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน จึงต้องอ้างอิงการเลือกใช้งานจากความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก