Connect with us

การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

Published

on

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกกำลังจับตามอง

การก้าวหน้าของวิทยาการในศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในช่วงที่กำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลนี้ แม้ว่าจะส่งให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์อย่างมาก แต่การอยู่ร่วมกันนี้ก็ทำให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว

แต่ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติเพื่อให้การดำรงชีวิตมากเกินไป ก็ทำให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาค้นพบการใช้งานพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (Renewable energy) ที่กำลังถูกพัฒนาเพื่อให้นำมาทดแทนการใช้พลังงานจากธรรมชาติที่อาจหมดไปในอนาคต รวมทั้งเป็นพลังงานที่สะอาด ซึ่งหมายความว่าเป็นพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว

โซล่าร์เซลล์ เป็นหนึ่งในการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จากการวิจัยของ Green Tech Media (GTM) ซึ่งเป็นผู้ทำการติดตามโครงงานสร้างพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์พบว่า ในปี 2017 มีการเติบโตของตลาดโซล่าเซลล์ถึง 26% และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 99 กิกกะวัตต์ โดยได้คาดการณ์ว่าในปี 2018 นี้ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 106 กิกกะวัตต์จากการเติบโตของโซล่าเซลล์ในตลาดโลก

ทำความรู้จักกับ “โซล่าร์เซลล์” มากขึ้น

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

 

โซล่าร์เซลล์ เป็นเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อดีของโซล่าร์เซลล์คือเป็นกระบวนการที่สะอาดและไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าร์เซลล์ยังสามารถนำไปใช้ได้ทันที ผู้บริโภคสามารถใช้โซล่าร์เซลล์ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการซับซ้อนเหมือนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์กล่าวได้ว่าเป็นพลังงานสีเขียว ด้วยเหตุว่ามีความปลอดภัยสูงที่ไม่ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ ควัน หรือมลพิษอื่นๆ ออกมาในระหว่างกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยแผงวงจรหนึ่งชุดในสามารถใช้งานได้ถึง 25-30 ปี เป็นอย่างน้อย

ในขณะที่ถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป แต่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงมายังผิวโลกในไม่กี่ชั่วโมงนั้นสามารถทำให้แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ใช้ประโยชน์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เยอะมากๆ

5 นวัตกรรมจาก “โซล่าร์เซลล์” ที่เกิดขึ้นแล้วในปี 2018
1. โซล่าร์เซลล์ที่รวมกับสิ่งปลูกสร้าง
โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง
แผงโซล่าร์เซลล์ตามบ้านที่เราเคยเห็นกันนั้น มักมีขนาดใหญ่และใช้ที่รอบๆบ้านไปจำนวนมากเพื่อให้การติดตั้ง ทำให้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้ติดตั้งอยู่กับส่วนที่รับแสงของในบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างได้เลย โดยสามารถช่วยลดที่ทางแต่ยังคงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้

เช่น กระจกโซล่าร์เซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อาคารสูงที่รับแสงแดดได้ดี โดยตัวของโซล่าร์เซลล์เองก็จะถูกติดตั้งรวมกับแผ่นกระจกเพื่อให้ทำการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ใช้ในตึกได้ และยังสามารถมองเห็นภายนอกอาคารได้เหมือนกระจกทั่วไป

2. โซล่าร์เซลล์กับยานพาหนะ
ในช่วงแรกแผงโซล่าร์เซลล์ถูกตั้งไว้กับดาวเทียมที่ออกไปปฏิบัติงานนอกอวกาศ ซึ่งต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้การทำงานของดาวเทียม หลังจากนั้นโซล่าร์เซลล์ค่อยๆ ถูกพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อให้ใช้กับเรือบิน เรือ รถบัส รวมทั้งการใช้ติดตั้งบนถนนไฮเวย์ Route 66 ในอเมริกา ที่ใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์เพื่อให้เปิดไฟถนนในเวลากลางคืน รวมทั้งการทำความร้อนเพื่อให้ละลายหิมะที่ปลกคลุมถนนในช่วงที่หิมะตกด้วย

3. โซล่าร์เซลล์ที่สวมใส่ได้
โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง
ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ที่เราคิดว่าโซล่าร์เซลล์เริ่มมีขนาดเล็กลง โดยถูกนำไปติดใช้งานกับอุปกรณ์ที่พกพาติดตัวได้ อย่าง นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข หรือแม้กระทั้ง Power Bank อุปกรณ์บนขนาดเล็กที่ใช้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ

แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการออกแบบโซล่าร์เซลล์ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เข้าไปรวมกับเส้นใยเสื้อผ้า และถักทอออกมาเป็นเครื่องนุ่งห่มที่สามารถเป็นโซล่าร์เซลล์ได้ เมื่อคุณสวมชุดหรือเสื้อผ้ากลุ่มนี้ออกไปเดินบนถนนที่มีแสงแดด เสื้อของคุณจะทำการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ จนสามารถนำไปชาร์จกับแกตเจ็ท (Gadget) ขนาดเล็กอย่างเครื่องเล่น MP3, iPod, Smart watch ไปจนถึง Smartphone ได้

4. แบตเตอรี่พลังงานโซล่าร์
โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง
แบตเตอรี่พลังงานโซล่า มีความเหมือนคลึงกับการทำงานของ Power bank คือการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแบบพกพา แต่สำหรับแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าแล้วถูกใช้กับที่บ้านหรือที่พักอาศัยที่ต้องการประหยัดพลังงาน ด้วยการนำไปวางหรือติดตั้งที่นอกบ้านเพื่อให้รับแสงอาทิตย์และสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า และจะทำการเก็บพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นไว้เพื่อให้นำไปใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านได้

5. เครื่องกลั่นน้ำสมุทรพลังงานโซล่าร์
กระบวนการกลั่นน้ำสมุทรเป็นการแยกเอาเกลือและแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน้ำเกลือเพื่อให้ให้ได้มาซึ่งน้ำสะอาด โดยสามารถผลิตน้ำสะอาดให้กับประชากรกว่า 300 ล้านคนที่อยู่ในแหล่งที่มีภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด ด้วยเครื่องกลั่นน้ำสมุทรนี้สามารถช่วยเหลือประชากรจำนวนมากจากภาวะขาดแคลนน้ำดื่มในที่ที่ห่างไกล โดยภายหลังได้มีการพัฒนาให้เครื่องกลั่นน้ำสมุทรนี้ สามารถผลิตน้ำสะอาดได้ในที่ดินที่ประสบภัยแห้งแล้ง หรือที่ดินภัยพิบัติต่างได้อีกด้วย

สรุป
ในยุคดิจิทัลผู้คนยังคงติดตามเทรนการเกิดใหม่ของนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อให้การใช้ชีวิตระหว่างโลกเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างดี โดยที่นวัตกรรมโซล่าร์เซลล์เองก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของการสร้างพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย

 

คำถามที่พบบ่อย

เทคโนโลยีอะไรที่กำลังเป็นที่จับตา?

ด้วยความพัฒนาของเทคโนโลยี และจำนวนของประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการด้านพลังงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เทคโนโลยีด้านพลังงานกำลังถูกจับตามองเป็นอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยี โซล่าเซลล์

เทคโนโลยี โซล่าเซลล์ ทำไมถึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเป็นพลังงานทดแทน?

โซล่าเซลล์ เป็นเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อดีของโซล่าร์เซลล์คือเป็นกระบวนการที่สะอาดและไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจาก โซล่าเซลล์ ที่ติดตามบ้านแล้วปัจจุบันมีแบบอื่นอีกไหม?

ในช่วงแรกแผงโซล่าร์เซลล์ถูกตั้งไว้กับดาวเทียมที่ออกไปปฏิบัติงานนอกอวกาศ ซึ่งต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้การทำงานของดาวเทียม หลังจากนั้นโซล่าร์เซลล์ค่อยๆ ถูกพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อให้ใช้กับเรือบิน เรือ รถบัส รวมทั้งการใช้ติดตั้งบนถนนไฮเวย์ Route 66 ในอเมริกา ที่ใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์เพื่อให้เปิดไฟถนนในเวลากลางคืน รวมทั้งการทำความร้อนเพื่อให้ละลายหิมะที่ปลกคลุมถนนในช่วงที่หิมะตกด้วย

น้ำเป็นอีกความต้องการของประชาชน เรามีเทคโนโลยีอะไรช่วยได้ไหม?

เครื่องกลั่นน้ำสมุทรพลังงานโซล่าร์ กระบวนการกลั่นน้ำสมุทรเป็นการแยกเอาเกลือและแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน้ำเกลือเพื่อให้ให้ได้มาซึ่งน้ำสะอาด โดยสามารถผลิตน้ำสะอาดให้กับประชากรกว่า 300 ล้านคนที่อยู่ในแหล่งที่มีภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด ด้วยเครื่องกลั่นน้ำสมุทรนี้สามารถช่วยเหลือประชากรจำนวนมากจากภาวะขาดแคลนน้ำดื่มในที่ที่ห่างไกล โดยภายหลังได้มีการพัฒนาให้เครื่องกลั่นน้ำสมุทรนี้ สามารถผลิตน้ำสะอาดได้ในที่ดินที่ประสบภัยแห้งแล้ง หรือที่ดินภัยพิบัติต่างได้อีกด้วย
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ระบบโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด เพื่อใช้ลดค่าไฟจากการไฟฟ้า

Published

on

การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด เพื่อใช้ลดค่าไฟจากการไฟฟ้า

การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด เพื่อใช้ลดค่าไฟจากการไฟฟ้า

การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด เพื่อใช้ลดค่าไฟจากการไฟฟ้า

 

การใช้งานแผงโซล่าเซลล์ ระบบออนกริด เพื่อใช้ลดค่าไฟจากการไฟฟ้า ในบ้านพักอาศัย หลายท่านคงทราบดีว่าระบบนั้นเป็น ระบบแบบต่อเข้ากับระบบสายส่งจากการไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมี แผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับ กริดไทอินเวอร์เตอร์ แปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า

จุดเด่นของระบบออนกริด บ้านพักอาศัยที่ติดตั้ง ระบบออนกริด คือ จะมีแหล่งจ่ายไฟจากทั้ง 2 ทาง ทางหนึ่งจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจาก แผงโซลาร์เซลล์ ที่หลังคาบ้านเรา ระบบไฟที่ผลิตได้จะแปลงไฟโดย อินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ทุกชนิด โดยไม่ใช้ แบตเตอรี่ (ไม่ใช้แบตเตอรี่นะคะ ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่า จะต่อใช้แบตเตอรี่ได้ภายหน้า)

ระบบนี้ไม่ต้องคำนึงว่า ในบ้านเราต้องใช้ไฟฟ้ามากเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมง ระบบไฟโซลาร์เซลล์ ออนกริด จะช่วยลดค่าไฟลงบางส่วนเท่านั้น ตามกำลังที่ แผงจะผลิตได้ หากใช้ไฟมากกว่า ระบบที่ผลิตได้ จะไปดึงไฟจาก การไฟฟ้า นำมาใช้ ระบบนี้สามารถติดชุดใหญ่ หรือชุดเล็ก ตามงบประมาณที่เรามีได้เลยคะ

อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด จะทำงานเมื่อมีไฟจาก แผงโซลาร์เซลล์ และมีไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น (ดังนั้นจะต้องทำการเชื่อมกับระบบไฟหลวงด้วย) เมื่อเกิดเหตุการณ์ ไฟดับ ไฟตก อินเวอร์เตอร์ จะหยุดทำงานทันที หรือขึ้น waiting เนื่องจากเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเวลาไฟดับแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาซ่อมไฟ อาจได้รับอันตรายได้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก

ระบบโซลาร์เซลล์ เป็นไฟฟ้าที่ได้มาใช้ฟรี ตอนเย็นใกล้ค่ำโวลท์ของ แผงโซลาร์เซลล์ จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อต่ำถึงเกณฑ์ที่กำหนด อินเวอร์เตอร์ จะปิดตัวลงอัตโนมัติ พอรุ่งเช้าของวันใหม่ เมื่อมีแสงอาทิตย์ โวลท์ของ แผงโซลาร์เซลล์ จะค่อยๆสูงขึ้น ทำให้อินเวอร์เตอร์กลับมาทำงานอีกครั้งนึงค่ะ

หลักการคำนวณ การใช้งาน ระบบโซล่าเซลล์ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปนั้น เราจะต้องคำนวณจาก ค่าไฟที่ใช้อยู่เป็นหลัก เช่น ปัจจุบัน ท่านมีคนอาศัยในบ้าน อาจจะเป็นคนแก่ เด็กเล็ก ที่ต้องมีการใช้ไฟฟ้าทั้งวันทั้งคืน และมีการเปิดแอร์ตลอดเวลา ระบบโซล่าเซลล์ ตอบโจทย์ กับผู้ใช้งานตรงนี้ ได้อย่างตรงตัวค่ะ

สำหรับการคำนวณ การใช้งาน แผงโซล่าเซลล์นั้น แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ สามารถลดค่าไฟได้ ประมาณ 150 บาท ต่อแผ่น ดังนั้น ดังนั้นยกตัวอย่างการใช้งาน ระบบโซล่าเซลล์ ภายในบ้าน กรณีที่ท่านจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 3,000 บาท ท่านต้องการลดค่าไฟ จำนวน 1,500 บาทต่อเดือน ท่านจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวน 10 แผ่น หรือ เป็นระบบขนาด 3 กิโลวัตต์ หรือ ลงทุนประมาณ 120,000 บาท ต่อ 1 ระบบ ซึ่งราคาตลาด สำหรับการลงทุนทั้งระบบนั้น อยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท โดยประมาณ อัพเดท 15/5/2562

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับกริดหรือระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับกริดคือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV ที่ผลิตไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกับกริดสาธารณูปโภค ระบบ PV ที่เชื่อมต่อแบบกริดประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวหรือหลายตัวชุดปรับสภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์เชื่อมต่อกริด มีตั้งแต่ระบบหลังคาที่อยู่อาศัยขนาดเล็กและเชิงพาณิชย์ไปจนถึงสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากระบบไฟฟ้าแบบสแตนด์อะโลนระบบที่เชื่อมต่อแบบกริดแทบจะไม่มีโซลูชันแบตเตอรี่ในตัวเนื่องจากยังมีราคาแพงมาก เมื่อเงื่อนไขถูกต้องระบบ PV ที่เชื่อมต่อแบบกริดจะจ่ายพลังงานส่วนเกินเกินกว่าที่จะใช้โดยโหลดที่เชื่อมต่อไปยังกริดยูทิลิตี้

คำถามที่พบบ่อย

ระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้งานร่วมกับการไฟฟ้าคือระบบอะไร?

ระบบออนกริด โดยการผลิตไฟฟ้าระบบนี้ จะมี แผงโซลาร์เซลล์ สำหรับกำเนิดไฟฟ้า จ่ายไฟให้กับ กริดไทอินเวอร์เตอร์ แปลงจากไฟกระแสตรง เป็นไฟกระแสสลับ ต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ร่วมกับระบบไฟจากการไฟฟ้า

อะไรเป็นจุดเด่นของระบบออนกริด?

จุดเด่นของระบบออนกริด คือเราจะมีแหล่งจ่ายไฟจากทั้ง 2 ทาง ประกอบด้วยจากการไฟฟ้า และอีกทางหนึ่งจาก แผงโซลาร์เซลล์ ที่หลังคาบ้านเรา ระบบไฟที่ผลิตได้จะแปลงไฟโดย อินเวอร์เตอร์ และสามารถต่อไฟร่วมกับ ระบบไฟจากการไฟฟ้าได้ ไม่ต้องทำระบบสลับไฟใดๆทั้งสิ้น สามารถใช้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ทุกชนิด โดยไม่ใช้ แบตเตอรี่

ข้อจำกัดในการทำงานของอินเวอร์เตอร์ออนกริดคืออะไร?

อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด จะทำงานเมื่อมีไฟจาก แผงโซลาร์เซลล์ และมีไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น (ดังนั้นจะต้องทำการเชื่อมกับระบบไฟหลวงด้วย) เมื่อเกิดเหตุการณ์ ไฟดับ ไฟตก อินเวอร์เตอร์ จะหยุดทำงานทันที หรือขึ้น waiting เนื่องจากเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเวลาไฟดับแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาซ่อมไฟ อาจได้รับอันตรายได้ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก

เราจะคำนวณหากำลังที่เหมาะสมกับระบบออนกริดได้อย่างไง?

หลักการคำนวณ การใช้งาน ระบบโซล่าเซลล์ สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปนั้น เราจะต้องคำนวณจาก ค่าไฟที่ใช้อยู่เป็นหลัก เช่น ปัจจุบัน ท่านมีคนอาศัยในบ้าน อาจจะเป็นคนแก่ เด็กเล็ก ที่ต้องมีการใช้ไฟฟ้าทั้งวันทั้งคืน และมีการเปิดแอร์ตลอดเวลา ระบบโซล่าเซลล์ เช่น สำหรับการคำนวณ การใช้งาน แผงโซล่าเซลล์นั้น แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ สามารถลดค่าไฟได้ ประมาณ 150 บาท ต่อแผ่น ดังนั้น ดังนั้นยกตัวอย่างการใช้งาน ระบบโซล่าเซลล์ ภายในบ้าน กรณีที่ท่านจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 3,000 บาท ท่านต้องการลดค่าไฟ จำนวน 1,500 บาทต่อเดือน ท่านจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวน 10 แผ่น หรือ เป็นระบบขนาด 3 กิโลวัตต์ หรือ ลงทุนประมาณ 120,000 บาท ต่อ 1 ระบบ ซึ่งราคาตลาด สำหรับการลงทุนทั้งระบบนั้น อยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท โดยประมาณ
Continue Reading

การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์

Published

on

อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์

อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกริดไทด์ไม่เคยเหมือนกันในแต่ละผู้ผลิตชั้นนำ ผูู้ผลิตหลายรายเปิดตัวรุ่นใหม่พร้อมการที่ทำให้คุณสามารถตรวจสอบการทำงานผ่านแอปได้ และการจัดการพลังงาน ด้วยความนิยมเกี่ยวกับระบบ off grid หรือระบบไฮบริดที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าการติดตั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ยังต้องลงทุนเป็นมาก แต่ด้วย อินเวอร์เตอร์ รุ่นใหม่ทำให้ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้เพิ่มมากขึ้นในราคาเดียวกันในอดีต

 

การทำงาน และปัญหาของ อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์

อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริด ที่เป็นส่วนที่มีปัญหามากที่สุด เพราะว่าอินเวอร์เตอร์มักจะตั้งอยู่ในสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น ฝนตก ความชื้น และความร้อนสูง พร้อมการสร้างพลังงานหลายพันวัตต์เป็นเวลานานต่อวัน จึงควรใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีคุณภาพ และติดตั้งในที่เหมาะสม

 

เพราะว่า ความชื้น และอุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของ อินเวอร์เตอร์ อย่างไรก็ตามอายุการใช้งานของ อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเพิ่มขึ้นโดยการวางไว้ในร่ม และโดนไม่แสงอาทิตย์โดยตรง

 

การรับประกันและบริการ

Fronius และ SMA เป็นผู้นำของ อินเวอร์เตอร์ เนื่องจากปัญหาการใช้ที่ต่ำ และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม โดยพวกเขามักจะจัดส่งคนเข้ามาดูแลเมื่อมีปัญหาใน 3-5 วันทำการ F แต่บางแบรนด์จะซ่อมแซมโดยที่เราต้องจัดส่ง อินเวอร์เตอร์ ไปให้เท่านั้น และการแก้ไขปัญหาด้วยส่งคืนอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน ซึ่งมีผลอย่างมากเนื่องจากระบบหยุดทำงาน

 

ประเภท อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์

อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ แบบสตริง

อินเวอร์เตอร์ แบบสตริงเป็ประเภทที่ใช้กันมากที่สุดใน ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมโครอินเวอร์เตอร์ได้รับความนิยมอย่างมาก

 

อินเวอร์เตอร์ แบบไฮบริด

อินเวอร์เตอร์ ไฮบริด หรือ อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ และใช้งานได้พร้อมกัน อินเวอร์เตอร์ เหล่านี้มีแข่งขันกับ อินเวอร์เตอร์ แบบอื่นมากขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ไฮบริด และแบตเตอรี่มีราคาถูกลง

 

อินเวอร์เตอร์ Off grid

ระบบ off grid หรือแบบสแตนด์อะโลนต้องการอินเวอร์เตอร์ที่ทรงพลัง เพื่อชาร์จ และการใช้งานที่ต้องแปลง AC หรือ DC ด้วยระบบที่ทันสมัย และยืดหยุ่น สามารถใช้เพื่อสร้างระบบ on grid แบบไฮบริดได้ สำหรับระบบ off grid ที่มีขนาดเล็กจะใช้ตัวควบคุมการชาร์จ พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วย MPPT

 

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เชื่อมต่อระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ สิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อควบคุมกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และที่สำคัญกว่านั้นคือไม่ชาร์จเกิน

 

ไมโคร อินเวอร์เตอร์

ไมโคร อินเวอร์เตอร์ หรือ อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเล็กที่ติดอยู่กับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงโดยตรง เนื่องจากไมโครอินเวอร์เตอร์ และแผงควบคุมแต่ละตัวทำงานแยกกันจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่จะติดบนหลังคาที่ซับซ้อน และจุดที่มีปัญหาเรื่องเงา แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแบบอื่น แต่ไมโครก็ได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกาเหนือ

 

ดังนั้น อินเวอร์เตอร์ ที่ดีที่สุดจึงเป็น อินเวอร์เตอร์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานและความค้องการ เพราะมัน่ไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างแน่นอนว่าแบบไหนดีที่สุด

 

คำถามที่พบบ่อย

อะไรมีผลต่อการทำงานของอินเวอร์เตอร์?

ความชื้น และอุณหภูมิมีผลต่อการทำงานของ อินเวอร์เตอร์ อย่างไรก็ตามอายุการใช้งานของ อินเวอร์เตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเพิ่มขึ้นโดยการวางไว้ในร่ม และโดนไม่แสงอาทิตย์โดยตรง

ประเภทของอินเวอร์เตอร์มีอะไรบ้าง?

ประเภทของอินเวอร์เตอร์มีด้วยกันดังนี้ แบบสตริง แบบไฮบริด Off grid และ ไมโคร อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์แบบไหนมีใช้มากที่สุด?

อินเวอร์เตอร์ แบบสตริงเป็ประเภทที่ใช้กันมากที่สุดใน ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมโครอินเวอร์เตอร์ได้รับความนิยมอย่างมาก

เลือกอินเวอร์เตอร์แบบไหนดี?

อินเวอร์เตอร์ ที่ดีที่สุดจึงเป็น อินเวอร์เตอร์ ที่เหมาะสมกับการใช้งานและความค้องการ เพราะมัน่ไม่สามารถที่จะบอกได้อย่างแน่นอนว่าแบบไหนดีที่สุด
Continue Reading

การเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

การหาขนาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่เหมาะสม

Published

on

การหาขนาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่เหมาะสม

ระบบ off grid ส่วนใหญ่จับคู่กับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากไม่มีไฟฟ้าจากภาครัฐ หรือภายนอก เพื่อช่วยในเวลาที่ เซลล์แสงอาทิตย์ ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการ

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยแก็สถูกใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ off grid เพื่อชาร์จแบตเตอรีเมื่อ เซลล์แสงอาทิตย์ ไม่สามารถผลิตตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังใช้เป็นพลังงานสำรองในกรณีที่อุปกรณ์ล้มเหลว

 

นี่คือคำแนะนำสำหรับเลือก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบ off grid ของคุณ

 

ขนาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ทั่วไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรมีขนาดประมาณ 2 เท่าของขนาดพลังงานไฟฟ้าที่อินเวอร์เตอร์ผลิตได้ ตัวอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ 4,000 วัตต์ควรคู่กับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 8,000 วัตต์

 

เนื่องจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต้องทำหน้าที่ทั้งชาร์จแบตเตอรี่ และจ่ายไฟ หากโหลดรวมคือ 4,000 วัตต์และเครื่องชาร์จ 60 แอมป์ที่ 48 โวลต์คิดเป็นกำลังไฟได้ 2880 วัตต์ ทำให้รวมแล้วกำลังไฟที่ใช้ประมาณ 7kW:

 

ดังนั้น 8kW จึงเป็นขนาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟ และชาร์จแบตเตอรีแบตเตอรีด้วย

 

การใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง peak เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจจะสูญเสียพลังงานไปบางส่วน

 

ฉันสามารถใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้หรือไม่?

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใครที่ต้องไฟฟ้าจำนวนมาก เช่นเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องเชื่อม

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 12kW และ 14kW เป็นที่นิยมในระบบ Off grid โดยใช้อินเวอร์เตอร์ 4000w เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่จะใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น แต่ทำงานได้ดีและเสถียร

 

ฉันสามารถใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กได้หรือไม่?

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วจะต้องปรับค่าเพื่อจำกัดเอาต์พุตสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เนื่องจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ส่วนใหญ่สามารถปรับค่าแอมแปร์อินพุต AC และอัตราการชาร์จได้ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน

 

คุณควรจับคู่แรงดันไฟฟ้าของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับอินเวอร์เตอร์ ให้เหมาะสมหรือว่าเท่ากับ เพื่อให้ทั้งสองสามารถทำงานรวมกันได้อย่างดี

 

ประเภทเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ก๊าซธรรมชาติโพรเพนดีเซล)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบสแตนด์บายส่วนใหญ่ทำงานโดยก๊าซธรรมชาติโพรเพน หรือดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลมีแนวโน้มที่จะประหยัดน้ำมันมากกว่า และใช้งานได้ยาวนานกว่า แต่ต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่าก๊าซธรรมชาติหรือโพรเพนถึง 2-3 เท่า

 

คำถามที่พบบ่อย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกใช้เพื่ออะไรในระบบพลังงานแสงอาทิตย์?

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแก็สถูกใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ off grid เพื่อชาร์จแบตเตอรีเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังใช้เป็นพลังงานสำรองในกรณีที่อุปกรณ์ล้มเหลว

ต้องใช้ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่าไรดี?

ทั่วไป เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรมีขนาดประมาณ 2 เท่าของขนาดพลังงานไฟฟ้าที่อินเวอร์เตอร์ผลิตได้ ตัวอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์ 4,000 วัตต์ควรคู่กับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 8,000 วัตต์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่เหมาะทำงานแบบไหน?

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใครที่ต้องไฟฟ้าจำนวนมาก เช่นเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องเชื่อม

ปัจจุบันเราใช้เชื้อเพลิงอะไรกับครื่องกำเนิดไฟฟ้า?

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบสแตนด์บายส่วนใหญ่ทำงานโดยก๊าซธรรมชาติโพรเพน หรือดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลมีแนวโน้มที่จะประหยัดน้ำมันมากกว่า และใช้งานได้ยาวนานกว่า แต่ต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่าก๊าซธรรมชาติหรือโพรเพนถึง 2-3 เท่า
Continue Reading

Trending